5 doden, 5 moordenaars.

Wie heeft wie vermoord, waar, en met welk wapen?

Het is hommeles in The Promised Land. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is er iets verschrikkelijks gebeurd. Op één avond zijn er 5 moorden gepleegd. Je komt ter plaatse, er zijn 5 moordenaars aangehouden en er zijn vijf wapens gevonden.

Autopsierapport Frits:

Het is vastgesteld dat het slachtoffer niet om is gekomen door verwondingen of toedracht van een loden pijp.

Politierapport:

Het lichaam van één van de slachtoffers is gevonden in het museum, naast de loden pijp

De briefopener is niet gevonden in de bibliotheek

Het touw is gevonden in het zwembad

Christa is gevonden in de escape room

Getuigeverslag:

"Fleur heeft Frits vermoord. Zij hadden een affaire. Frits dreigde het iedereen te vertellen zodat ze bij elkaar konden zijn, maar Fleur wilde dit niet want ze was al verloofd met een rijke man.

"Van de moordenaar die in het theater de moord pleegde en Pien, heeft één Bart omgebracht en één het pistool gebruikt. Ik hoorde dat Pien bij de mafia zit…"

De eerste letter van de naam van degene die met de Loden Pijp is vermoord, komt 2 letters na de eerste letter van het slachtoffer van Sanne.

De eerste letter van de naam van het slachtoffer dat opgehangen is, is twee letters voor de eerste letter van het slachtoffer gevonden in het theater.

De eerste letter van de naam van het slachtoffer dat gevonden is in de escape room, komt één letter voor de eerste letter van het slachtoffer van Wouter.

Van het slachtoffer dat gewurgd is en Dirk, is er één gevonden in het zwembad en de ander is vermoord door Wouter.

We hebben Sanne en josien aangehouden op verdenking van moord? Kunnen jullie ons het complete beeld schetsen.

Slachtoffer, Moordwapen en Plaats Delict.

Geef de som van de ingevulde cellen door.

Voorbeeld: Sanne vermoord Dirk met Pistool = 33+93 = 126

(enkel verticale lijn)
 

hulpmiddel.jpg