Sterren

De sterren hebben al vanaf het allereerste begin de grote denkers geholpen. Het turen in de lucht roept grote vragen op. De basis link met ons verleden. Bij alle volkeren zijn de sterren van groot belang geweest. Voor de verhalen van de goden maar ook voor het bepalen van de richting. Zijn jullie thuis in ons sterrenstelsel?